Porteføjleforvalter til obligationer

 

I AkademikerPension søger vi en udviklingsorienteret og erfaren porteføljeforvalter, der brænder for obligationsinvestering og særligt for emerging market debt (EMD).

 

Vores vision

AkademikerPension (tidligere MP Pension) er en arbejdsmarkedspensionskasse med godt 135 mia. kr. i aktiver under forvaltning. Investering foregår via datterselskabet MP Investment Management A/S (”MPIM”), hvor vi foruden AkademikerPensions aktiver forvalter aktiverne for en række andre eksterne kunder.

Vores overordnede strategiske målsætning er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag, og investeringstilgangen bygger på de fire grundsten: Aktiv forvaltning, en langsigtet investeringshorisont, diversifikation og ansvarlighed.

Vi ønsker at være blandt de førende danske pensionsinvestorer på ansvarlige investeringer og har bl.a. et mål om at minimum 12 % af porteføljen i 2030 skal være investeret i klimarettede investeringer, og en fuldt ud CO2-neutral portefølje senest i 2050. Tilgangen til ansvarlighed er forankret i vores kunders og medlemmers forventninger om ansvarlighed i kapitalforvaltningen, og vi tror på at ESG-faktorer og bæredygtighed med fordel kan inddrages i investeringsprocessen og bidrage med væsentlig information, som både understøtter den langsigtede værdiskabelse og som giver en bedre og mere nuanceret risikostyring.

 

MPIM som arbejdsplads

MPIM er kendetegnet ved en investeringskultur med høj faglighed og stort engagement omkring at skabe samlet værdi for vores kunder og AkademikerPensions medlemmer. Med 27 investeringsspecialister i MPIM er der mulighed for at have et tæt samarbejde på tværs af teams, hvor faglige diskussioner og udvikling sættes højt i hverdagen, og hvor det uformelle samvær også har sin plads.

Kønsbalance og lige muligheder er kerneværdier for os, og vi har fokus på at sammensætte det helt rigtige team, som i kraft af diversitet og faglige kompetencer kan løse opgaven. Vi går ikke på kompromis med altid at ansætte den mest kvalificerede kandidat, og vi stræber efter 40 % repræsentation af det underrepræsenterede køn i afdelingen og på tværs af huset. Vi gør os derfor umage for ikke at ligge under for ubevidste bias og uhensigtsmæssige rutiner, og bruger i denne sammenhæng anonymiserede ansøgninger.

 

Porteføljeforvalter til obligationer med fokus på EMD

Der er tale om en nyoprettet stilling og du vil blive nøgleperson ift. hjemtagning af en andel af den i dag fuldt ud eksternt forvaltede EMD-portefølje. Målet er at opbygge stærke kompetencer og nye interne investeringsprocesser, og den rette kandidat vil således få stor indflydelse på EMD-mandatets og porteføljestyringens fremtidige indretning. Den nye interne investeringsproces for EMD skal indarbejde et ESG-tilt, således at porteføljen opnår en bedre ESG-mæssig profil end benchmark. Det er dermed væsentligt, at du som vores kollega har et indgående kendskab til ESG og samspillet med afkastpotentialet i EMD.

Obligationsteamet dækker alle aktivklasser og risikokategorier indenfor fixed income - lige fra private debt, high yield og leveraged loans til realkredit, statsobligationer og AAA CLO’er. Porteføljestyringen rummer både intern og ekstern forvaltning, og porteføljen har en samlet værdi på over 70 mia. kr. Teamet har derudover ansvar for valutaafdækningen af AkademikerPensions portefølje.

Obligationsteamet bestræber sig på at forstå det makroøkonomiske miljø og dets effekt på forskellige dele af obligationsmarkedet, herunder navigere udsvingene i risikopræmierne hensigtsmæssigt. En bred forståelse af makro og samspil mellem aktivklasser er derfor væsentlig, da teamet i fællesskab løbende forholder sig til allokeringen indenfor obligationsteamets risikospektrum. Afhængig af din profil og dit kompetencesæt forventes du således også at give input til og få indflydelse på den overordnede aktivallokering (top-down) samtidig med ansvaret for den løbende papirudvælgelse i det interne EMD-mandatet (bottom-up).

 

Vi søger følgende profil:

  • Minimum 5 års erfaring med direkte forvaltning inden for EMD, og gerne længere erfaring fra kapitalforvaltning mere bredt set.
  • Selvstændig og fagligt velfunderet, herunder i stand til at håndtere alle dele af investeringsprocessen (analyse, trading, risikostyring, idegenerering, ESG-integration mv.).
  • Interesse for og forståelse af makroøkonomiske bevægelser på globalt plan.
  • Analytisk og kvantitativt anlagt, gerne med programmeringserfaring.
  • Gode personlige egenskaber samt engagement og drive til at indgå som udpræget teamspiller.
  • Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau.

 

Ansøgning

Har du lyst til at blive en del af vores team, bedes du uploade din ansøgning og dit CV i to eksemplarer, dels en sædvanlig ikke-anonymiseret version, og dels samme dokument i anonymiseret form uden angivelse af navn, køn, nationalitet, modersmål eller alder. Erstat disse data med ”XXXXX”. For at sikre anonymitet er det ikke muligt at kontakte de ansættende chefer før den indledende samtalerunde, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Chef for Investeringsrisiko, Martin Skov Jespersen, som kan være behjælpelig (msj@mpim.dk eller 6010 5536). Alle indkomne spørgsmål med tilhørende svar vil blive distribueret skriftligt til alle ansøgere ved udløbet af ansøgningsfristen.

Ansøgning sendes senest den 14. marts 2021 via akademikerpension.dk/job

 

Du kan desuden læse, hvordan vi behandler dine persondata her: akademikerpension.dk/privatlivspolitik

 

Ansøgningsfrist: 14. marts 2021