Investeringsstrateg

I AkademikerPension søger vi en erfaren og udadvendt investeringsstrateg, der kan hjælpe os med at navigere markederne og som også gerne ved en masse om den grønne omstilling.

 

Vores vision

AkademikerPension (tidligere MP Pension) er en arbejdsmarkedspensionskasse med godt 135 mia. kr. i aktiver under forvaltning. Investering foregår via datterselskabet MP Investment Management A/S (”MPIM”), hvor vi foruden AkademikerPensions aktiver forvalter aktiverne for en række andre eksterne kunder.

Vores overordnede strategiske målsætning er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag, og investeringstilgangen bygger på de fire grundsten: Aktiv forvaltning, en langsigtet investeringshorisont, diversifikation og ansvarlighed.

Vi ønsker at være blandt de førende danske pensionsinvestorer på ansvarlige investeringer og har bl.a. et mål om at minimum 12 % af porteføljen i 2030 skal være investeret i klimarettede investeringer, og en fuldt ud CO2-neutral portefølje senest i 2050. Tilgangen til ansvarlighed er forankret i vores kunders og medlemmers forventninger om ansvarlighed i kapitalforvaltningen, og vi tror på at ESG-faktorer og bæredygtighed med fordel kan inddrages i investeringsprocessen og bidrage med væsentlig information, som både understøtter den langsigtede værdiskabelse og som giver en bedre og mere nuanceret risikostyring.

 

MPIM som arbejdsplads

MPIM er kendetegnet ved en investeringskultur med høj faglighed og stort engagement omkring at skabe samlet værdi for vores kunder og AkademikerPensions medlemmer. Med 27 investeringsspecialister i MPIM er der mulighed for at have et tæt samarbejde på tværs af teams, hvor faglige diskussioner og udvikling sættes højt i hverdagen, og hvor det uformelle samvær også har sin plads.

Kønsbalance og lige muligheder er kerneværdier for os, og vi har fokus på at sammensætte det helt rigtige team, som i kraft af diversitet og faglige kompetencer kan løse opgaven. Vi går ikke på kompromis med altid at ansætte den mest kvalificerede kandidat, og vi stræber efter 40 % repræsentation af det underrepræsenterede køn i afdelingen og på tværs af huset. Vi gør os derfor umage for ikke at ligge under for ubevidste bias og uhensigtsmæssige rutiner og bruger i denne sammenhæng anonymiserede ansøgninger.

 

Investeringsstrateg med grønne ambitioner

Vores dygtige og mangeårige investeringsstrateg er på vej på pension, og vi søger derfor en ny kompetent kollega. Som investeringsstrateg vil du være ansat i obligationsteamet, men din rolle er meget bred og du skal arbejde sammen med alle investeringsspecialister i hele MPIM.

Som investeringsstrateg har du en ledende rolle i Investeringskomiteen, hvor det sammen med CIO og det øvrige investeringsteam er din opgave at kondensere det fælles markedssyn på kort til mellemlang sigt.

I hverdagen er du nede i detaljen på nyhedsflowet, og du har blik for at sætte dette ind i det store billede, så det fælles markedssyn løbende bliver opdateret og står klart for alle i investeringsteamet. Du er en stærk kommunikatør, og du er nysgerrig på nye trends og elsker at diskutere dem med dine kollegaer. Du har en solid erfaringsbaseret føling med ebbe og flod i markederne, og besidder derudover en indgående viden om den grønne omstilling i bred forstand (teknologier, investeringsmuligheder, regulering mm) – eller et dybfølt ønske om at opbygge denne kompetence.

 

Vi søger følgende profil:

  • 5-10 års erfaring som makroøkonom og/eller investeringsstrateg inden for kapitalforvaltning eller sell side.
  • Dybtgående ekspertviden om makroøkonomi og finansielle markeder med dokumenterede gode resultater. Indgående viden om og erfaring med alle større aktivklasser.
  • Stærk kommunikatør, udadvendt og selvstændig med sine meningers mod og markante holdninger uden at nuancerne, eller evnen til at lytte, går tabt.
  • Erfaring med at designe velstrukturerede investeringsprocesser, der binder organisationen sammen og understøtter vidensdeling.
  • Stor viden om alle aspekter af den grønne omstilling, eller mod på at opbygge denne kompetence.
  • Det er endvidere en fordel, hvis du også har arbejdet med langsigtet strategisk aktiv allokering.
  • Gode personlige egenskaber samt engagement og drive til at indgå som udpræget teamspiller.
  • Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau.

 

Ansøgning

Har du lyst til at blive en del af vores team, bedes du uploade din ansøgning og dit CV i to eksemplarer, dels en sædvanlig ikke-anonymiseret version, og dels samme dokument i anonymiseret form uden angivelse af navn, køn, nationalitet, modersmål eller alder. Erstat disse data med ”XXXXX”. For at sikre anonymitet er det ikke muligt at kontakte de ansættende chefer før den indledende samtalerunde, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Chef for Investeringsrisiko, Martin Skov Jespersen, som kan være behjælpelig (msj@mpim.dk eller 6010 5536). Alle indkomne spørgsmål med tilhørende svar vil blive distribueret skriftligt til alle ansøgere ved udløbet af ansøgningsfristen.

Ansøgning sendes senest den 14. marts 2021 via akademikerpension.dk/job.

 

Du kan desuden læse, hvordan vi behandler dine persondata her: akademikerpension.dk/privatlivspolitik

Ansøgningsfrist: 14. marts 2021